Tag: Đề xuất thu hồi phù hiệu của các nhà xe

Đề xuất thu hồi phù hiệu của các nhà xe

Đề xuất thu hồi tuyến phù hiệu của hàng chục nhà xe (NLĐO)- Trong danh sách thu hồi phù hiệu và tuyến có nhiều hãng xe lớn như Thành Bưởi,